• +36-20-347-3335 | +36-70-428-4675

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.ldpapir.hu webáruház (a továbbiakban: Webáruház) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatások) azok igénybe vevői (továbbiakban: Vevő/Vevők, Fogyasztó/Fogyasztók) általi használatának feltételeit határozza meg. Jelen ÁSZF a Vevők és az LD Papír Kft., mint szolgáltató (egyúttal a Webáruház üzemeltetője) között létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Vevő a Webáruház használatával elfogadja a jelen ÁSZF-et és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti ezért a Vevőnek javasolt minden vásárlás előtt azt elolvasni. Az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásáról Vevő minden vásárlása előtt köteles külön is nyilatkoznia.

Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak ismeretének hiánya nem mentesíti a Vevőt az Általános Szerződési Feltételek-ben leírtaktól.

Az ÁSZF elérhetősége: https://shop.ldpapir.hu/oldal/aszf

 

 

1. Adatok 

1.1. Szolgáltató adatai

- a Webáruház tulajdonosa és üzemeltetője: LD Papír Kft. (a továbbiakban úgy is, mint Eladó, vagy Szolgáltató)

      - Szolgáltató székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 93

      - Szolgáltató levelezési cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 93

      - Szolgáltató elektronikus elérhetősége: iroda@ldpapir.hu

      - Képviselő neve: Turcsányi László, ügyvezető

      - Cégjegyzékszám: 13-09-131911

      - Adószám: 14926976-2-13

      - Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Budapest környéki törvényszék cégbírósága

      - Nyilvántartásba vétel száma: 13-09-131911

 

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai

- Tárhelyszolgátató neve: SUPERVISOR 4U Bt.

      -  Tárhelyszolgáltató székhelye: 3100 Salgótarján, Virágos út 4.

      -  Tárhelyszolgáltató telephelye: 3100 Salgótarján, Virágos út 4.

      -  Tárhelyszolgáltató elérhetősége (e-mail, webcím): www.supervisor4u.hu

 

1.3. Engedélyek

- TEÁOR 4791.08 Csomagküldő internetes kiskereskedelem

- Engedélyt kibocsátó hatóság: Budapest környéki törvényszék cégbírósága

 

2. Általános rendelkezések

2.1. A Vevő és Szolgáltató között a jelen ÁSZF-ben meghatározott megrendelés kitöltésével, elküldésével és a Szolgáltató által a megrendeles@ldpapir.hu e-mail címről küldött megrendelés visszaigazolásával távollévők közötti szerződés (a továbbiakban: szerződés) jön létre, melyre különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben és a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének foglaltak irányadóak.

2.2. Szolgáltató a szerződést nem iktatja, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek.

2.3. A szerződés nyelve: magyar.

2.4. Magatartási kódexet a Szolgáltató külön nem adott ki, illetve más magatartási kódex sem vonatkozik rá.

2.5. Szerződés tárgya: Webáruházban eladásra kínált termékek (a továbbiakban: termék/ek). A termékek jellemző tulajdonságai az egyes termékek termékkártyáin tekinthetők meg. 

2.6. Eladó kötelezettségei: Az Eladó köteles a Vevő által megrendelt termék(eke)t elérhetővé tenni, illetve a Vevőnek átadni – házhozszállítás kérése esetén az általa előre meghatározott címre eljuttatni a Vevő által kiválasztott, jelen ÁSZF-ben meghatározott fizetési és szállítási feltételek mellett (amelyek a vásárláskor a megrendelő lapon és az Eladó által e-mailben küldött visszaigazolásban szerepeltek és amelyek a termék költségét is tartalmazzák).

Amennyiben a megrendelés teljesítése akadályokba ütközne, a Szolgáltató köteles a Vevőt e tényről haladéktalanul a Vevő által megadott telefonszámon vagy email címen tájékoztatni.

2.7. Vevő kötelességei: A Vevő köteles az általa megrendelt termék(eke)t átvenni és kifizetni az általa előre meghatározott címen és fizetési módon, amely a vásárláskor a megrendelő lapon és az eladó által e-mailben küldött visszaigazolásban szerepelt (amely a termék szállítási költségét is tartalmazza).

2.8. Az esetleges jogviták elbírálására Eladó és Vevő  (a továbbiakban együttesen: felek) a Monori Járásbíróság illetékességét kötik ki.

2.9. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan, a Szolgáltató honlapján történő megjelenéssel egyidejű tájékoztatója mellett módosítsa.

2.10. Vevő a Webáruházat saját kockázatára és felelősségére használja. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az LD Papír Kft. - a jogszabály alapján nem kizárható eseteken kívül - nem felelős a Webáruházba feltöltött tartalommal, a Webáruház használatával, vagy használhatatlanságával összefüggésben a Vevőt közvetlenül, vagy közvetve ért esetleges kárért.

 

LD Papír Kft. a Webáruház hibátlan működéséért, a szolgáltatások folyamatos elérhetőségéért nem vállal felelősséget. LD Papír Kft. továbbá nem vállal felelősséget azért, ha Vevő rendszerében a Webáruház tartalma illetve a szolgáltatások kompatibilitási, vagy egyéb okok miatt nem elérhetők.  

LD Papír Kft. nem felelős a Webáruház meghibásodásából, a Webáruházban történő böngészéssel vagy letöltéssel kapcsolatosan – a Vevőnél közvetlenül, vagy közvetetten keletkező kárért.

Az LD Papír Kft. a Webáruházban történő regisztrációval kapcsolatban különösen, de kizárólagosan kizárja felelősségét a cégként regisztrált Vevő Webáruház használata során, cégként tett valamely nyilatkozatából eredő a regisztrált cégnek, vagy harmadik személynek okozott károkért.

 

3. A vásárlás menete

3.1. Regisztráció

a) Általános információk:

A Webáruház tartalmának minden része bármely Vevő számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető, azonban termék kosárba helyezéséhez, megvásárlásához regisztráció szükséges. Ennek megfelelően a Webáruházban történő vásárlásnak feltétele az érvényes regisztráció, de a Webáruházban böngészésére lehetősége van a Vevőnek.

Regisztráció kezdeményezése, adatok megadása: Az oldalra történő regisztrálást a Vevő a jobb felső sarokban található „Regisztráció” gombra kattintva kezdheti el. 

Fontos a szállítási és számlázási cím megfelelő gondossággal való kitöltése, élő mobiltelefonszám és e-mail cím megadása. Ugyanis ha ezek a mezők hibásan vannak kitöltve, az kellemetlenségeket szülhet, valamint a Vevő által tévesen megadott adatok következtében felmerülő esetleges károkért az Eladó nem vállal felelősséget!

A Vevői hozzáférési adatok - így különösen a jelszó - titokban tartásáért kizárólag Vevő felelős, a jelszó illetéktelen személy általi tudomásszerzésből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget. Amennyiben Vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Eladót.

Jelszó megváltoztatása, elfelejtett jelszó: A regisztráció során megadott jelszavát Vevő bármikor módosíthatja a „Fiókom” menüponton belül. Amennyiben pedig elfelejtette belépési jelszavát, a „Bejelentkezés” menüponton belül található „Elfelejtetted a jelszavad? Semmi gond, segítünk!” feliratra kattintva és regisztrált e-mail címét megadva, Szolgáltató e-mailben egy új belépési jelszót küld Vevő részére, melyet a belépést követően bármikor megváltoztathat.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége: Az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés elküldése előtt van lehetősége Vevőnek, illetve adatmódosítást kérhet 

e-mailben, a „Kapcsolat” menüponton keresztül.

 

b) Regisztráció menete

Regisztráció magánszemélyek esetén

Ha ön magánszemélyként szeretne regisztrálni:

A regisztráció oldalon kattintson a „REGISZTRÁCIÓ MAGÁNSZEMÉLY RÉSZÉRE” nevű szürke sávra. A lenyíló űrlapban körültekintéssel és pontosan adja meg a kért adatait.

Adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezeljük. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt: https://shop.ldpapir.hu/oldal/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr tudja elolvasni.

A regisztráció befejezéséhez szükség van az ÁSZF elfogadására, ezt a kis jelölőnégyzetre kattintva teheti meg. 

Sikeres regisztráció után a vásárlás megkezdéséhez, be kell jelentkezni az oldalra az Ön által megadott e-mail címmel és jelszóval.

Regisztráció cégként vagy egyéni vállalkozóként

Ha ön cégként vagy egyéni vállalkozóként szeretne regisztrálni:

A regisztráció oldalon kattintson a „REGISZTRÁCIÓ CÉGEK-VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE”

A lenyíló űrlapban körültekintéssel és pontosan adja meg a kért adatait.

Adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezeljük. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt: https://shop.ldpapir.hu/oldal/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr tudja elolvasni.

A regisztráció befejezéséhez szükség van az ÁSZF elfogadására, ezt a kis jelölőnégyzetre kattintva teheti meg. 

Sikeres regisztráció esetén a fiókját kollégáink manuálisan aktiválják, az adatai feldolgozását követően. Regisztrációjával hozzájárul, hogy kollégáink munkaidőben az ön által megadott telefonszámon adategyeztetés céljából felkeressék!

Sikeres adatfeldolgozás után, e-mailben jelezzük ön felé hogy fiókja aktiválásra került.

Ezután az ön által megadott e-mail címmel és jelszóval megkezdheti a vásárlást.

 

3.2. A Megrendelés

A megrendelés regisztráció, majd bejelentkezés után történhet az alábbiak szerint:

a) Termék kiválasztása és kosárba helyezése, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségei:

A termék kosárba helyezése a termékkártyákon elhelyezett darabszám módosítás után a “kosárba” gomb megnyomásával történik.

A termékkártyán a „részletek” gomb megnyomásával megtekinthető a termékleírás és lehetőség van a darabszámot is beállítani.

A kosárba helyezés után a felugró ablakon az „OK” gombra kattintva folytatható a vásárlási folyamat, további tételek hozzáadásával. 

Az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségei:

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére „kosár megtekintése”, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a „ ” gombot.

Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „Törlés” gombot, majd ezt követően a felugró ablakban a „Törlés” gombot.

A rendelés során a Fogyasztónak folyamatosan lehetősége van, a bevitt adatok javítására/törlésére. Amennyiben Ön már a javítani kívánt adatlapon tovább lépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (kék nyíl) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már a módosítást el tudja végezni.

Amennyiben az adatok véletlenül hibásan lettek megadva, vagy változtatni szeretne rajta, kérjük lépjen velünk kapcsolatba e-mailen, vagy telefonon.

Az elérhetőségi adataink a honlapunkon a „Kapcsolat” menüpontra kattintva megtekintheti.

Az elektronikus levelet fogadó szolgáltató esetleges technikai problémáiból, továbbá a regisztráció során tévesen megadott adatokból eredő hibákért, bekövetkező esetleges károkért felelősséget nem vállalunk, az ebből eredő felmerülő esetleges költségek a Vevőt terhelik.

b) A megrendelés elküldése, rögzítése, visszaigazolása

A kosár „megrendelés” gombjára kattintva a szállítási és fizetési mód megadásával megrendelhető a kiválasztott termék.

A megrendelés automatikusan rögzítésre kerül a megadott e-mail címre, ezután kezdődik meg a rendelés feldolgozása, majd a teljesítése. A levélben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén. 

A Szolgáltató köteles a Vevő részére a megrendelés rendszerünkbe történő beérkezését e-mail útján 2 munkanapon belül visszaigazolni (a továbbiakban: megrendelés visszaigazolása). Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Vevőt nem köti a megrendelése (Vevő ajánlati kötöttsége megszűnik) és nem köteles a kiszállított terméket átvenni.

A megrendelés visszaigazolása tartalmazza különösen a megrendelés főbb adatait, a megrendelés rögzítéséről szól általános tájékoztatást, a termékek tételes megnevezését és árát, a fizetés módját, a várható kiszállítási költségeket (amennyiben utánvétes átvételt választ a Vevő). A megrendelés visszaigazolása a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásának minősül a  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése szerint és amelyhez Vevő jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezik.

Amennyiben a Vevő a rendelését már elküldte, és a Szolgáltató által küldött megrendelést visszaigazolásban hibát vesz észre rendelésével kapcsolatban, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően egy második e-mail-ben vagy telefonon tájékoztatja Vevőt (a továbbiakban: átvételi tájékoztatás), a pontos kiszállítási dátumról, de e-mail-es tájékoztatás esetén ez csak akkor kerül kiküldésre amikor a termék már rendelkezésre áll és szállításra/átvételre kész.

Vevő saját maga, a Webáruházon keresztül nem tudja törölni rendelését. Amennyiben mégis szeretné törölni a megrendelését, ebbéli szándékát a kapcsolatok menüpont alatt bármelyik elérhetőségen jelezheti.

c) A megrendelések feldolgozása 

A megrendelések feldolgozása, csomagolása, postázása munkanapokon hétfőtől-péntekig 8:00-16:00 óráig történik. 

d) A megrendelés teljesítése, a termék átvétele

Személyes átvétellel

Személyes átvétel az eladó telephelyén - 2200 Monor Kossuth Lajos utca 93. - történik munkanapokon 10:00 és 15:00 között, az átvételi tájékoztatásban szereplő munkanaptól.

Csomag házhoz kézbesítése

A Vevőnek minden esetben meg kell adnia szállítási adatait. A szállítás területe: Magyarország. A szállítás GLS futárszolgálattal, vagy cégünk saját gépjárműveivel történik.

A termékeket a Vevő által megadott szállítási címre kézbesítjük. A Vevő hozzájárul az ÁSZF elfogadásával, hogy telefonon felkeressük a csomag zökkenőmentes kiszállítása céljából.

 

Szállítási határidő

A megrendeléseket a raktárban rendelkezésre állásnak megfelelően teljesítjük.

A megrendelés visszaigazolástól számítva általában 2-5 munkanap a raktáron lévő termékek esetén. 

A pontos szállítási időpontról az átvételi tájékoztatásban informáljuk a Vevőt. Amennyiben a megrendelt áru nem érhető el raktáron, a LD Papír Kft. vállalja, hogy Vevőt az átvételi tájékoztatás útján 2 munkanapon belül e-mailben, vagy telefonon értesíti a szállítás határidejéről.

Amennyiben a Vevőnek bármilyen oknál fogva ez nem felel meg, lehetősége van elállni a megrendelésről. Ezt a kapcsolatok menüpont alatt bármelyik elérhetőségen megteheti.

Az Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon feltüntetett szállítási határidőket betartsa. Mindazonáltal nem tudjuk a felelősséget vállalni a szállítás során történő, az rajtunk kívül álló harmadik fél által, vagy egy előre nem látható és az ellenőrzési körünkbe nem eső elháríthatatlan ok miatt bekövetkező késedelemnek, illetve a csomag elvesztésének következményeiért. 

Ha a csomag nem érkezik meg a megadott időn belül, jelezni kell nekünk e-mailben és ekkor az Eladó vizsgálatot indít a körülmények tisztázására, ami több napot is igénybe vehet. Ez idő alatt semminemű visszatérítés, illetve visszaküldés nem lehetséges. A csomag kézhezvételekor ajánlatos leellenőrizni, hogy a kiszállított áru pontosan megegyezik-e a megrendelt áruval.

Ha a kézhez vett áru nem egyezne meg a megrendelt termékkel, akkor az ügyfélszolgálatunkon haladéktalanul jelezni kell. Telefonon hétfőtől – péntekig, 10-16 óráig: +36-20-347-3335 vagy e-mailen: megrendeles@ldpapir.hu címen.

Át nem vett csomagok, meghiúsult kézbesítések

Amennyiben a Vevő hibájából hiúsul meg a kézbesítés: Az Eladó megkísérli a termék újbóli kikézbesítését, előre megbeszélt időpontban. Ha a második kézbesítés is sikertelen, az Eladó automatikusan törli a megrendelést.

Amennyiben az Eladó hibájából hiúsul meg a kézbesítés: Az Eladó megkísérli a csomag újbóli kikézbesítését, előre egyeztetett időpontban.

3.3. Fizetési módok, termékek ára, szállítási költségek, kedvezmények

a) Fizetési módok

Fizetés a termék(ek) átvételekor készpénzben, vagy bankkártyás fizetéssel történik, amely lehetőségét a megrendelési folyamat közben lehet kiválasztani.

A megrendelés ellenértéke kizárólag a megrendelés visszaigazolás szerinti összeg lehet. A megrendelés teljesítésével egy időben a fizetési bizonylat/számla kerül kiszállításra.

Utánvéttel a termék átvételekor 

A termék átvételekor a Vevő készpénzben vagy bankkártyával kifizeti a termék értékét a futárnak.

Várható szállítási költségekről a Vevő előzetesen a https://shop.ldpapir.hu/oldal/szallitas oldalon tájékozódhat. 

A szállítási költség megjelenik a megrendelés visszaigazolásban is.

Telephelyünkön történő átvétellel

Személyes átvétel esetén az átvételkor kell kifizetni készpénzben, vagy bankkártyával az terméket kiadó munkatársunknak. Ebben az esetben semmilyen extra (szállítási) költsége nincs a Vevőnek.

 

b) Termékek ára, szállítási költségek

A Webáruházban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, magyar Forintban értendők, amelyeket a Webáruházban a termékek alatt talál a Vevő. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, amennyiben a termék termékdíj köteles a termékdíj értékét is, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget és esetleges további költséget.

A szállítási költségről előzetesen tájékozódhat a Vevő a https://shop.ldpapir.hu/oldal/szallitas oldalon tájékozódhat, valamint a sikeres megrendelés esetén a megrendelés visszaigazolásban is tájékoztatást küldünk.

Az Eladó fenntartja a jogot az árváltoztatásra. Már leadott megrendelésekre a leadás pillanatában érvényes árak érvényesek.

Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Webáruházban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén, az Eladó, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

c) Kedvezmények

Magánszemélyek esetleges kedvezménye:

-törzsvásárlói kedvezmény

-kuponkód

Több kedvezmény nem vonható össze, tehát az akciós termékekre nem vonatkozik sem esetleges kuponkód, sem esetlegesen beállított törzsvásárlói kedvezmény.

Törzsvásárlói kedvezmény nem vonatkozik, a szállítási vagy esetleges további költségekre, mint például utánvétes fizetés kezelési költségére.

Cégek és vagy viszonteladók esetleges kedvezménye:

Ez minden esetben egyénileg megszabott kedvezmény, előzetes megállapodást követően lépnek életbe, visszamenőleg nem alkalmazhatóak. 

Amennyiben ön vagy cége kedvezményre jogosult, kollégáink megkeresik önt, vagy cégét.

Sikeres megállapodás esetén e-mailben értesítjük a beállított kedvezményről, ami a következő leadott rendéléstől lép életbe.

Esetleges kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, nem vonatkozik a fuvarozás vagy esetleges további költségekre, mint például utánvétes fizetés kezelési költségére.

4. Vevő elállási joga

4.1. A Vevőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, melyet:

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fentiekben foglaltak nem érintik a Vevő azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződésmegkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darabnak kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Vevő az elállási joggal.

4.2. Elállási jog gyakorlásának a menete

Amennyiben a Vevő élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek egyikére elküldeni:

Postázási cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 93            

Email cím: megrendeles@ldpapir.hu

Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe.

4.3. Szolgáltató kötelezettségei elállás esetén:

A Szolgáltató köteles a Vevő az általa kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is. Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a kifizetést, míg Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Ha a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

4.4. Vevő kötelezettségei elállás esetén:

 A Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.      

A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

4.5. A Vevőt megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján a Vevő a webáruházban forgalmazott termékek esetében nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetben:

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

Romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

A fenti felsorolásból kimaradt, de a webáruházban forgalmazott termékekkel kapcsolatos az elállási jogot érintő kivételeket a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése tartalmazza.

5. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 

5.1. Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató (LD Papír Kft.) hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más kellékszavatossági igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud - a termék tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve elvégezni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidőlegfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval (LD Papír Kft.)  szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató (LD Papír Kft.) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

5.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 5.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a gyártó által a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó (gyártó alatt kell érteni a termékszavatosság körében a termék előállítóját és forgalmazóját) általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3. Jótállás (tartós fogyasztási cikkek esetén)

Jótállás fogalma:

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásnak a fentiek alapján tehát két fajtája van:

- jogszabályon alapuló kötelező jótállás egyes tartós fogyasztási cikkek esetén

- a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal. 

 

Szolgáltató által vállalt jótállás:

 

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján, a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre, jelen pontban a továbbiakban: fogyasztási cikk) a Szolgáltató (LD Papír Kft.)  jótállást vállal. 

 

Jótállási határidő:

 

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év;

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év;

- 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a rendelet 1. számú melléklete szerinti fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a Vevő kérheti a fogyasztási cikk cseréjét, vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a fogyasztási cikk cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a fogyasztási cikk cseréjére sem a javítására nincs lehetőség. A csomagolás megőrzése nem kötelező a jótállás érvényesítéséhez. A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha a fogyasztási cikkre meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni. 

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti levélben az alábbi elérhetőségek egyikén:

Postacím:                2200 Monor Pf. 93

Telefon:                                  +36-20-347-33-35

E-mail:                                     megrendeles@ldpapir.h

 

5.4. Szakvélemény: Ha a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a Szolgáltatónak az az álláspontja, hogy nem rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta ezt a Szolgáltató köteles szakvéleménnyel bizonyítani. 

 

A szakvélemény az alábbiakat tartalmazza:

 

megrendelő neve és címe

üzlet neve és címe

vizsgálat tárgya

vizsgálati díj összege

vizsgálati díj fizetésére kötelezett

termék beérkezésének időpontja

vásárlás időpontja

minőségi kifogás bejelentésének időpontja

fogyasztó kifogása

vizsgálati módszerek

vizsgálat megállapításai indokolással ellátva

tájékoztatás

egyebek

6. Panaszkezelés

 

Sérült termékek kezelése: Amennyiben a megrendelt termék sérülten/törötten érkezik meg Önhöz, úgy kérjük azt - amennyiben a szállítás GLS futárszolgálattal történik a futár számára - jelezze és a panaszt rögzítse írásba, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot írásban elérhetőségünk bármelyikén. 

 

Kérjük, hogy a sérült termékről készítsen fotót és juttassa el hozzánk a megrendeles@ldpapir.hu e-mail címre, hogy reklamációját kezelni tudjuk. Amint a kért dokumentum beérkezett hozzánk és amennyiben reklamációt jogosnak ítéljük és van még raktáron a megrendelt termékből, azt újból kiküldjük. Ha ez a termék elfogyott vagy nem tudjuk már beszerezni, úgy a kifizetett vételárat visszautaljuk a Vevő bankszámlaszámára.

6.1. A Webáruház tevékenységével, vagy a Webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panasz e-mailben és postai úton is benyújtható a Szolgáltató részére.

6.2. Amennyiben az Eladó a Vevő által megfogalmazott 6.1-6.2. pontok szerinti panaszt nem tartja jogosnak úgy azt köteles megindokolni és a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül a Vevő részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a Vevő részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Eladó köteles megadni a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét.

6.3. Az Eladó telephelyén személyes panaszbejelentésre is van lehetőség, mely során a panaszról jegyzőkönyv készül, és az abban foglaltakat köteles érdemben írásban válaszolni és 30 napon belül a Vevő részére elküldeni. Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. 

6.4. A Vevő a termékeinkkel kapcsolatos panaszait az alábbi helyeken és módokon tudja bejelenteni:

a) Szolgáltató

Postai úton: 2200 Monor Pf. 93

E-mail címen:  megrendeles@ldpapir.hu

Telefonon +36-20-347-3335

b) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

c) Fogyasztóvédelmi hatóság

A fogyasztok a fogyasztóvédelmi panaszaikat 2017. január 1-től a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be.A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek.

A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

d) Békéltető Testület

Amennyiben a Vevő fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben.

További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye; annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;

ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;

a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat, amik alátámasztják saját álláspontját;

a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;

a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;

tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől;

végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának;

 

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásban.

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe:1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Békéltető testületek elérhetősége: 

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

e) Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel.

Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.

http://bekeltet.hu

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

f) Bírósági eljárás

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

az eljáró bíróságot; a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

Ingyenes szállítás

72 órán belüli szállítás
 

Naponta frissülő termékek

 

+36-70-428-4675

Ügyfélszolgálat